สินค้าและบริการ

Tunnel freezer

เครื่องแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์ (tunnel freezer) วิธีนี้ต้องบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในถาดแล้วนาถาดผ่านเข้าไปในอุโมงค์ที่มีลมเย็นพ่นอยู่ผลิตภัณฑ์อาจวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ แล้วเลื่อนเข้าไปวางในช่องอุโมงค์ลม

TOP