บริษัท บีสปิริท จำกัด

จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2545 เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการทำให้มีความชำนาญในการออกแบบและติดตั้ง ห้องเย็นและห้องคลีนรูม และอาคารโรงงานสำเร็จรูป พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาข้อแนะนำต่างๆ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์

ลูกค้าและผลงาน

ห้องเย็น (Cold Room)

บริษัท บีสปิริท จำกัด สามารถออกแบบและสร้างห้องเย็นตามขนาดของลูกค้า ได้ตามต้องการด้วยทีมงานมืออาชีพ เราเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อันทันสมัย มั่นคง แข็งแรง และหัวใจสำคัญของงาน คือการได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าให้มีความพอใจสูงสุด

สินค้าและบริการ

"Cold Storage Room"

We are the professional of Cold Storage Rooms, Clean Rooms and Insulation Products with the experience more than 10 years.

TOP