สินค้าและบริการ

รับสร้างห้องเย็น

 

รับสร้างห้องเย็น (Cold Storage Room)

ในการสร้างห้องเย็นทั่วไปที่ใช้แช่อาหารมีอุณหภูมิภายในห้องเย็นคงที่เพื่อให้เหมาะสมกับอาหารที่เก็บภายในห้อง ซึ่งอาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 0°C เพื่อใช้ในการแช่ผักและผลไม้และต่ำกว่า 0°C เพื่อใช้ในการแช่เนื้อและไอศกรีม โดยทั่วไปห้องเย็นที่มีอุณหภูมิภายในห้องมากกว่า 0°C มักนิยมใช้ สารประกอบ CFC เป็นสารทาความเย็น ส่วนห้องเย็นที่มีอุณหภูมิภายในห้องต่ำกว่า -10°C นิยมใช้แอมโมเนียเป็นสารทาความเย็น ห้องเย็นประเภทนี้ เช่น ห้องแช่เนื้อ ห้องแช่ผัก ห้องแช่นมและไข่ ห้องแช่ปลา รวมไปถึงห้องแช่น้าแข็งที่ผลิตแล้ว เป็นต้น ศูนย์การค้าและซุปเปอร์สโตร์ส่วนใหญ่จะมีห้องเย็นลักษณะนี้ อีกทั้งเรายังมีห้องเย็นสำเร็จรูป มาบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าให้มีความพอใจสูงสุด

TOP