สินค้าและบริการ

สารทำความเย็น

สารทำความเย็น (น้ำยา) คือ สารที่ดูดความร้อนแฝงเมื่อเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอที่อุณหภูมิ และความดันต่ำและคายความร้อนแฝงเมื่อควบแน่นเปลี่ยนสถานะ จากไอกลายเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและความดันสูง การทำความเย็นก็จะบรรลุผลโดยที่สารทำความเย็นดูดความร้อนแฝงจากพื้นที่ที่ต้องการทำความเย็นและส่งความร้อนไประบายออกอีกทอดหนึ่ง

สมบัติบางประการของสารทำความเย็นที่เหมาะสมในการทำความเย็น คือ

  • สามารถรับปริมาณความร้อนที่ได้จำนวนมาก
  • สามารถระเหยที่อุณหภูมิ
  • สามารถใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้
TOP