สินค้าและบริการ

อาคารสำเร็จรูป Ranbuild

  • ตอบครบก่อนสร้าง เพราะ มีโปรแกรม RDS ช่วยในการออกแบบสามารถบอกราคาและได้แบบทันที
  • คุมงบประมาณได้ เพราะ เป็นอาคารสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานของ Bluescope ที่มีมาตรฐานสูง
  • สร้างเสร็จตรงเวลา เพราะ ใช้วิธีก่อสร้าง แบบ Pre-engineered building system ที่ติดตั้งได้ง่ายใช้แรงงานคนที่น้อยกว่าระบบปกติ
TOP