สินค้าและบริการ

Contact freezer

Contact freezer มีท้ังแบบ Plate และ Block Freezer คือ วัตถุดิบที่จะทำการแช่แข็งจะวางบนชั้น ซึ่งทุกชั้นทำหน้าที่เป็นคอยล์เย็น เมื่อวางวัตถุดิบจนเต็มแล้วระบบไฮดรอลิกจะทำการกดแผ่นด้านบน ลงมาสัมผัสกับวัตถุดิบ เพื่อให้ความเย็นทั้งสองด้าน มีข้อจำกัด คือ ผลิตภัณฑ์ที่แช่แข็งจะต้องมีขนาดและรูปร่างสม่ำเสมอ นิยมทำเป็นตู้มากกว่าห้องเย็นขนาดใหญ่

TOP