สินค้าและบริการ

Spiral freezer

เป็นเครื่องแช่เยือกแข็ง (freezer) ที่ใช้เพื่อแช่เยือกแข็งอาหาร (freezing) จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องแช่เยือกแข็งที่ใช้การพ่นลมเย็นจัด (air blast freezer ) ระบบต่อเนื่อง (continuous system) โดยอาหารจะเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องด้วยสายพาน (belt conveyor) ซึ่งขดและวนเป็นเกลียว (spiral belt) เข้าไปในเครื่องแช่เยือกแข็ง เมื่ออุณหภูมิใจกลางของอาหารต่ำกว่า -18องศาเซลเซียส อาหารจะเคลื่อนที่ออกมา

TOP