สินค้าและบริการ

แอร์คูลเลอร์

คือส่วนสำคัญในระบบความเย็นที่จะเป็นตัวที่ทำให้อากาศเกิดการหมุนเวียนในห้องเย็นในขณะที่กำลังเข้าสู่ขบวนการทำความเย็น แอร์คูลเลอร์นี้จะถูกออกเป็น 2 กลุ่มคือ Evaporator และ Air liquid ในกลุ่ม Evaporator มีสารทำความเย็นทำให้อากาศเย็นลงในขณะที่สารทำความเย็นระเหย ส่วนกลุ่ม Air liquid เป็นการให้ของเหลว เช่น น้ำหรือน้ำเกลือเป็นตัวทำให้อากาศเย็น

TOP