สินค้าและบริการ

คอนเดนเซอร์

บริษัท บีสปิริท จำกัด สามารถออกแบบและติดตั้ง ระบบคอนเดนเซอร์ชนิดระบายอากาศ และระบบคอนเดอนเซอร์แบบระเหย และระบบคอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้า ซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะจุดเด่นแต่ละการใช้งาน

TOP