สินค้าและบริการ

ห้องเย็นสำเร็จรูป

ห้องเย็นสำเร็จรูปของเราประกอบจากวัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อให้เก็บสินค้า และรักษาคุณภาพสินค้าในห้องเย็นได้นานๆ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมทั้งบริการหลังการขายที่สะดวก และรวดเร็ว

ประโยชน์ของห้องเย็นสำเร็จรูป
- ช่วยเก็บรักษาคุณภาพของความสด คงคุณค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ในระยะเวลายาวนาน
- ควบคุมราคาสินค้าได้ เพราะไม่จำเป็นต้องนำสินค้าออกสู่ตลาด ในเวลาที่มีสินค้าจำนวนมาก
- สามารถบรรจุผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลงในกล่องใส่ ตู้คอนเทนเนอร์ได้ 0.5-5 ตัน/1 ตู้คอนเทนเนอร์
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
- ติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และพื้นที่ในการติดตั้ง
- ง่ายต่อการทำงานของลูกค้า สามารถส่งสินค้าได้ ตรงเวลา และรวดเร็วทันใจเพราะเรายกห้องเย็นไปไว้ที่สำนักงานของลูกค้า หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ลูกค้าเลือกไว้
- การขนส่งสินค้าอันรวดเร็วว่องไว ทันใจ ทำให้ลูกค้าไม่เสียโอกาส โดยเฉพาะใน ช่วงของการตลาดที่มีการแข่งขันสูง
- ช่วยประหยัดในเรื่องของการเดินทางไปรับ-ส่ง สินค้ากรณีฝากเก็บสินค้าไว้ กับห้องเย็นอื่น ซึ่งอยู่ไกลกับ สำนักงานของลูกค้าเอง

การวางห้องเย็นสำเร็จรูป
ห้องเย็นสำเร็จรูป จำเป็นต้องวางในพื้นที่โล่ง หลังคาสูง เพราะการเคลื่อนย้ายหรือการขนส่งจะใช้รถเครนยกมาวาง ต้องใช้พื้นที่พอสมควร ซึ่งต่างจากห้องเย็นแบบอื่นที่เราจะต้องไปประกอบขึ้นที่หน้างาน จึงไม่มีปัญหาเรื่องหลังคาหรือความสูง

 

TOP