สินค้าและบริการ

สารทำความเย็น R-22 R-134a R-404a

R-22 เป็นสารกลุ่ม HFC (hydrofluorocarbon) คือสารทำความเย็นที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ สลายตัวได้รวดเร็วกว่าสาร CFC (cloroflurocarbon) แต่ยังคงมีส่วนในการทำลายโอโซนในบรรยากาศอยู่บ้าง นิยมใช้ในระบบปรับอากาศและกับอุตสาหกรรมการทำความเย็นทั่วไป

R-134a เป็นสารกลุ่ม HFC (hydrofluorocarbon) คือสารทำความเย็นที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ จึงไม่ทำลายชั้นโอโซน แต่มีข้อจากัด คือมีแรงดันต่ำทำให้ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ความเย็น เท่าเดิม จึงไม่นิยมใช้ในการทำความเย็นที่มีอุณหภูมิติดลบต่ำ

R-404a เป็นสารกลุ่ม HFC (hydrofluorocarbon) ปัจจุบันนิยมนามาใช้ในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ R-22 แต่ให้ผลดีในด้านรักษาสิ่งแวดล้อม

TOP