สินค้าและบริการ

Refrigeration System

ระบบทำความเย็นสามารถประยุกต์ใช้งานได้ ทั้งในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรม เช่น ห้องเย็นที่อุณหภูมิ ต่างๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความเย็นไม่สูงมากจนถึงอุณหภูมิต่ำมาก (แช่แข็ง) สำหรับห้องเย็นควรละลายน้ำแข็งที่คอยล์เย็นเพราะน้ำแข็งที่เกาะ จะทำให้สมรรถนะของระบบลดลง (น้ำแข็งเกาะที่ผิวคอยล์ทำให้การถ่ายเทความร้อนลดลง) โดยสังเกตได้จากอุณหภูมิของอากาศที่ ออกจากคอยล์เย็นจะสูงขึ้น

TOP